„Inteligentny system zarządzania zapasami magazynowymi świeżych warzyw
i owoców i prognozowania sprzedaży w hurtowni zaopatrującej firmy branży
HoReCa jako narzędzie zwiększające odporność biznesu w warunkach
obostrzeń pandemicznych i lockdownu”.
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.06.02.00-14-0480/21-00
Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej polegającej na
wprowadzeniu do obsługi magazynu produktów i planowania sprzedaży
inteligentnego narzędzia informatycznego wykorzystującego algorytmy ML.
Beneficjent: SKRZYNKA Z POLA SP. Z O.O.
Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 299 400,00 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich : 254 490,00 PLN
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19